Spotkania- Zjazdy Absolwentów.

Wspaniałą tradycją naszej Szkoły są spotkania koleżanek i kolegów oraz profesorów po latach. Spotkania takie są doskonałą okazją sprawdzenia czy przetrwały i o ile zmieniły się nasze marzenia, ideały i oczekiwania. Dopiero z okazji spotkań spostrzegamy, jak ważna jest więź koleżeńska, pamięć nie tylko o najbliższych koleżankach i kolegach, ale pamięć o szkole, w której murach spędziliśmy najmilsze chwile, pamięć o profesorach, którzy m.inn. kształtowali naszą młodzieńczą psychikę, uczyli jak żyć, wyposażali uczniów w wiadomości potrzebne na studiach i w życiu codziennym .

W minionych latach odbyło się wiele spotkań – były to jednak spotkania oddzielnych roczników maturalnych, lub tylko absolwentów konkretnych klas.
Odbyły się także 4 duże Zjazdy Absolwentów - obejmujące absolwentów kilku lub kilkunastu roczników.

I Zjazd odbył się 25 maja 1957 roku z inicjatywy Dyrekcji Szkoły, Rady pedagogicznej oraz małej grupy Absolwentów – po dwunastu latach od ukończenia II wojny światowej.

II Zjazd odbył się w dniach 11 – 12 czerwca 1988 r. po 31 latach od pierwszego spotkania.

III Zjazd odbył się w dniach 23 – 25 czerwca 2000 r. W programie przewidziano: spotkanie przy ognisku, msza św., uroczystości oficjalne w budynku Szkoły z częścią przewidującą spotkania w klasach z profesorami , oraz Bal Absolwentów. Spotkania były przykładem przyjaźni i koleżeńskich rozważań tego co już dawno minęło, ale głęboko zostało i tkwi nadal w umysłach i sercach dawnych kolegów i przyjaciół – wzajemne sympatie, wspólnie przeżyte chwile, nawet rozterki.

IV Zjazd odbył się w dniach 27 – 29 czerwca 2008 r. i obejmował roczniki absolwentów do 1975 roku. W Zjeździe wzięło udział ponad 450 absolwentów. W programie przewidziano spotkanie wieczorne na stadionie sportowym – przy grillu, śpiewach, muzyce i tańcach, uroczystości oficjalne w Szkole z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, spotkaniami „ klasowymi” i wspólnym obiadem, oraz tradycyjny już Bal Absolwentów.

Zgodnie z wielokrotnie ponawianym życzeniem we wrześniu 2008 roku powołano Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie, do którego zapraszamy, oprócz Absolwentów, także sympatyków, koleżanki i kolegów oraz przyjaciół.

V Zjazd odbył się w dniach 21 - 23 czerwca 2013 roku i obejmowal absolwentów do 1980 roku. W Zjeźdze tym wzięło udział ... absolwentow. W programie zjazdu przewidziano wieczorne spotkanie przy grilu na stadionie sportowym MOSiRu. Na spotkaniu absolwenci spędzili wieczór przy muzyce, tańcach i spiewach. Nastepnego dnia po mszy św. w kościele parafialnym wszyscy przeszli do szkoly gdzie odbyła się część oficjalna, następnie spotkania klasowe. Po wspólnym obiedzie zakończyliśmy Zjazd.

Na zakończenie podajemy fragmenty wiersza Jacka Kaczmarskiego „ Nasza klasa „

… Odnalazłem klasę całą
na wygnaniu, w kraju, grobie.
Ale coś się pozmieniało:
każdy sobie żywot skrobie.
Odnalazłem klasę całą,
wyrośniętą i dojrzałą.
Rozdrapałem młodość naszą,
lecz za bardzo nie bolało.
Już kobiety, nie dziewczyny,
już nie chłopcy, lecz mężczyźni.
Młodość szybko się zabliźni,
nie ma w tym niczyjej winy.
Wszyscy są odpowiedzialni,
wszyscy mają w życiu cele.
Wszyscy w miarę są normalni,
ale przecież to niewiele.
… Własne pędy , własne liście
zapuszczamy każdy sobie.
I korzenie oczywiście,
na wygnaniu, w kraju, w grobie