O nas
Zrodziliśmy się ze zjazdu absolwentów rypińskiego LO !
A konkretniej – Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie powstało po IV Zjeździe ( w czerwcu 2008 roku), z inicjatywy organizatorów tego zjazdu.
Pragnęliśmy się nadal spotykać, kultywować znajomości i przyjaźnie zawiązane w trakcie prac nad przygotowaniem zjazdu.
Chcemy do nas przyciągać ludzi, którym nie są obojętne losy naszej rypińskiej Alma Mater, nawet jeżeli nie są jej absolwentami. Mamy szeroko otwarte „drzwi” dla sympatyków z całego świata, którzy chcą coś wiedzieć o nas, naszej szkole i ewentualnie spotykać się z nami.
Nie jesteśmy związani z LO formalnymi więzami, nie zamierzamy wpływać na jego bieżące życie ani plany, chyba żeby w czymś pomóc, jeżeli nadarzy się taka okazja, do tego zobowiązuje nas statut Stowarzyszenia.
Naszą działalnością chcemy kultywować tradycje szkoły, promować ją w Polsce i na świecie, wszędzie tam, gdzie można spotkać naszych absolwentów i sympatyków. I temu, między innymi, ma służyć ta strona.
A na co dzień chcemy tutaj dokumentować nasze bieżące dokonania, informować o bliższych i dalszych planach.

Aktyw Stowarzyszenia to :
Stefan Borowski – prezes zarządu
Danuta Zbicińska
Krystyna Bujnowska
Bożena Berebecka
Jerzy Furman
Wojciech Pankowski

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy *** członków.


Zapraszamy następnych !!!