Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
( S A L O )
87-500 Rypin, ul. Kościuszki 51


Telefony kontaktowe:

606 379 125 - Stefan Borowski - prezes
e-mail : stefbor@wp.pl
606 856 872 - Wojciech Pankowski - wiceprezes
e-mail : wojpanryp@op.pl
505 701 051 - Andrzej Mirecki
e-mail : mirand47@gmail.com

Konto bankowe:

Bank PEKAO SA o/Rypin
16 1240 3406 1111 0010 2193 6600


Spotkania członków i sympatyków SALO odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 1700
w Klubie TINA przy ulicy Mławskiej (koło świateł)