Kalendarium Szkoły:

Początki szkoły średniej w Rypinie sięgają początku XX wieku, kiedy to w roku 1912 założono dwa progimnazja – męskie i żeńskie, najpierw 4 – klasowe , a później 6 – klasowe.
Od 1922 roku, z połączenia wymienionych szkół, powołano Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne o 8 – letnim cyklu kształcenia ( bez matury ).
Od 1 września 1938 r. rozpoczęło działalność Miejskie Gimnazjum w Rypinie. Inicjatorem pomysłu założenia gimnazjum był ks. Czesław Lissowski i przy aktywnym wsparciu ówczesnego burmistrza Józefa Budzanowskiego wybudowano gmach szkoły w której 1 września 1938 roku rozpoczęło naukę 151 uczniów.
Pierwszym dyrektorem szkoły został prof. Władysław Kwaśniewski.
Od tego czasu datuje się działalność i rozwój Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie.

Krótka charakterystyka :

1945 r.uruchomiono Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące
1946 r.pierwsza powojenna „ mała matura „
1946 - 1948 r.powołano Państwowe Liceum i Gimnazjum ( 3 – letnie gimnazjum oraz 2 – letnie liceum )
1948 - 1954 r.nowa nazwa – Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego
1954 - 1958 r.Państwowe Liceum Ogólnokształcące
1959 - 1978 r.Liceum Ogólnokształcące
1979 - 1991 r.Zespół Szkół ( LO + Zasadnicza Szkoła Rolnicza + Szkoła dla Pracujących )
1992 - 2001 r.Liceum Ogólnokształcące
2001 - obecnieZespół Szkół nr 1 ( LO + Policealne Studium Zawodowe + Gimnazjum Powiatowe )
2004 r.nadanie Szkole im. Ks. Czesława Lissowskiego

Dyrektorzy:
  1. Władysław Kwaśniewski - 1938 - 1939
  2. Maria Białka - 1945 - 1949
  3. Dominik Suliński - 1949
  4. Stanisław Korpalski - 1949 - 1956
  5. Ambroży Bogucki - 1956 - 1962
  6. Kazimierz Głowacki - 1962 - 1967
  7. Ambroży Bogucki - 1967 - 1972
  8. Romuald Wierzchowski - 1972 - 1984
  9. Ryszard Olszewski - 1984 - 2002
  10. Barbara Walczuk - 2002 - obecnie