- 30 września 2008- walne zebranie członków - założycielskie
- 19 lutego 2009- walne zebranie członków - zmieniające statut
- 25 sierpnia 2009- piknik na obiektach MOSiR
- 30 grudnia 2009- "Sylwester" w klubie TINA
- 11stycznia 2010- walne zebranie członków - zmieniające statut
- 16 lutego 2010- "Śledzik" w klubie TINA
- 30 marca 2010- walne zebranie członków - zmieniające statut
- 06 kwietnia 2010- zebranie Zarządu - ustalanie planu pracy na najbliższe miesiące
- 28 lutego 2012- spotkanie członków SALO - podjęcie decyzji o organizowaniu V Zjazdu
- 03 kwietnia 2012- spotkanie Zarządu SALO - w sprawie organizacji V Zjazdu
- 18 kwietnia 2012- spotkanie Zarządu SALO z dyrekcją LO - w sprawie V Zjazdu
- 08 maja 2012- spotkanie starostów roczników - w sprawie organizacji V Zjazdu
- 12 czerwca 2012- spotkanie Zarządu SALO - w sprawie organizacji V Zjazdu
- 27 czerwca 2012- spotkanie Zarządu SALO z dyrekcją LO w sprawie wydania Monografii
- 27 listopada 2012- "Andrzejki" w klubie TINA
- 12 lutego 2013- "Śledzik" w klubie TINA